Kam zmizeli Anasaziové?

Světové záhady / Záhady / 16. 5. 2020

V roce 1877 slavný malíř starého Západu William Henry Jackson zastavil svou mulu v místě, které dnes nese název Point of Pines (Borový vrch). Ten se nachází na východě dnešní Arizony. Z vyschlého dna kaňonu se tam vypínaly ruiny kdysi velkolepých staveb. Jejich velikost a rozlehlost Jacksona přímo očarovala. Kdo to všechno postavil?

Anasazijské sídliště Gran Chaco

Před pěti sty lety bylo toto místo významným centrem rozlehlé říše indiánského kmene Anasaziů. Fascinovaný Jackson projel celou oblast, kde se tato říše kdysi rozkládala, a jeho údiv neměl konce. Táhla se od východu Rio Grande až do západní části Nevady, ze středu Nového Mexika a Arizony až na sever ke Coloradu a Utahu. Byla tedy větší než například celý stát Kalifornie.

Sta miliony kamenů

A obrovská byla i jejich sídliště. V tom, které Jackson spatřil jako první, odhadem žilo na než 20 000 obyvatel. A ke zhotovení jediné tamní stavby sem museli dávní stavitelé podle současných výpočtů dopravit, opracovat a zabudovat více než 30 milionů kusů kamene. Takto obrovitých staveb zde najdeme nejméně deset, čili počty použitých kamenů jdou do stamilionů. Nepředstavitelné dílo, zvlášť když si připoneme, že na Cheopsovu pyramidu bylo použito „jen“ 2,3 mil. kamenných bloků.

Už jen proto museli Anasaziové disponovat znalostmi, které v té době okolní národy neměly. Budovali obydlí pro více rodin, což do roku 1870 v Americe neexistovalo. Ve snaze udržet pěstování kukuřice, fazolí a dalších plodin ve vyprahlé zemi dosáhli takové úrovně zemědělství, jaké se severně od Mexika nepodařilo dosáhnout žádné jiné civilizaci. Zkonstruovali také důvtipná vodohospodářská zařízení umožňující jím co možná nejlépe zacházet s vodou jak v období dešťů, tak i sucha. A podobně jako Inkové, ani Anasaziové neznali kolo a neměli tažná zvířata, a přesto vytvořili kamenné cesty o délce tisíců kilometrů.

Mohlo by vás ještě zajímat:  Ötzi - co nám sdělila nejstarší mumie Evropy?

Sluneční obzervatoř

Vrch  Fajada Butte, který sloužil Anasaziům jako sluneční observatoř

Anasaziové také vytvořili svůj vlastní kalendář pro sledování slunečních cyklů. Aby mohli dobře sledovat sezonní postupy Slunce oblohou, postavili sluneční observatoř na vrchu Fajada Butte, ve výšce 1300 metrů. Tento kopec se zdvihá ze dna kaňonu jako nějaká archa a spirálovité čáry, vyryté do kamene, zachycují světelné paprsky prostupující mezi jinými skalami a dopadající na tento kámen přesně v době slunovratu a rovnodennosti. Toto místo, objevené v roce 1977 Annou Soaferovou, se považuje za vůbec nejdokonalejší dochovaný astronomický systém amerického jihozápadu.

A Slunce sloužilo Anasaziům ještě jedním způsobem. Anasaziové totiž také vymysleli speciální systém signálů, aby mohli komunikovat se vzdálenými místy. Jednalo se o dorozumívání pomocí velkých zvláštních zrcadel, které odrážely sluneční paprsky.

Proč odešli?

Města Anasaziů byla dokonale urbanisticky navržena tak, že desetitisíce obyvatel v nich mohlo žít – a také žilo – v relativním pohodlí. Pak se však z nějakého důvodu tyto desetitisíce lidí rozhodly někdy v v době od 12. do 15. st. n. l. kamsi odejít. A odešli všichni, včetně starých lidí a dětí. Nálezy archeologů dokládají, že k tomu muselo dojít velmi náhle, Na místě zůstala večeře na stole i jídlo v nádobách nad ohništi stejně jako šperky, zbraně, oděvy nebo hračky. Nic však nebylo poškozeno, žádné stopy násilí, takže nešlo o nějaké přepadení nebo válku. Nemohlo se ale jednat ani o epidemii, jelikož se v sídlištích Anasaziů nenašla žádná těla. A kdyby se Anasaziové například kvůli suchu někam jinam, vzali by si s sebou určitě alespoň své cennosti, předměty denní potřeby a zbraně.

Dnes známe 125 měst a vesnic Anasaziů. Asi největší z nich najdeme v Mesa Verde ve státě Colorado. Nevíme mnoho ani o jejich náboženství. Podle nálezů v ohništích, kde byly nalezeny tepelně opracované zbytky lidských ostatků, lze soudit, že holdovali kanibalismu. Vědci se domnívají, že mohlo jít o rituální kanibalismus, i když důkazy na to nejsou.

Mohlo by vás ještě zajímat:  Existuje sněžný muž či někdo z jeho příbuzných? Konečně důkaz, že ano!

Pozoruhodné jsou také prohlubně zvané kivy, nalezené v anasazijských sídlištích. Všechny měly dřevěné zastřešení a otvor do země uprostřed prohlubně. Tento otvor možná sloužil jako komunikační kanál s tajemnými silami země a s předky. Podrobnosti o duchovním životě tohoto národa pro nás ale bohužel stále zůstává tajemstvím.

Keramika Anasaziů

Konec čtvrtého světa se blíží

Za potomky Anasaziů se dnes považuje kmen Hopiů, který také obestírá velké množství záhad. Hopiové například věří na střídání světů, které vždy zničí katastrofa. Náš svět je podle nich čtvrtý a jeho konec se nezadržitelně blíží. Jejich náboženští představitelé předpověděli například příchod bílého muže a další události. Zdědili Hopiové své znalosti po tajemných Anasaziích a dozvíme se někdy, co zapříčinilo jejich překotné opuštění domovů?

Petr Matura

Obr.: wikipedie, www.voanews.com, www.besttimetovisit.co.uk

 

 


Štítky: , , , , ,

Mohlo by se vám líbit