Jurodiví – boží blázni a jejich zázraky. Nesporné a nevysvětlitelné

ARCHIV / 20. 2. 2020

Jurodivý – ilustrační vyobrazení

Dnes asi stále méně lidí ví, co slovo jurodivý vlastně znamená, ale přesto ho někteří přeneseně používají ve smyslu „jsem z toho blázen“ apod. Ve skutečnosti to ale s nimi bylo trochu jinak. A hlavně zázračně.

Slovo jurodivý v podstatě opravdu označuje blázna, ovšem „blázna pro Krista“, jehož „bláznovství“ je úzce spjatého s náboženskou vírou. Průkopníkem jurodivosti se stal ve 13. století Prokopij Usťjužský (? – 1302), původně německý kupec, který odvrhl bohatství a stal se asketou.

Jurodivy na obraze Bojarka Morozovova (vpravo dole)

Podivní divotvůrci

Jurodiví působili zejména na území pravoslavného Ruska. Tyto osoby se opravdu nedaly přehlédnout a lišily se od ostatních svým chováním, oblečením i zjevem. Významu slova jurodiví v náboženském smyslu pak nejvíce odpovídá boží šílenci. Nevědomí lidé se jim často vysmívali, ale nejednou nakonec jejich okolí muselo uznat, že to jsou osoby s často magickými schopnostmi.

Například v okolí Novgorodu se velice proslavil záhadný mnich, který se nečekaně zjevil v místním klášteře. Když se jeden z místních mnichů vracel do své cely, která byla prokazatelně zamčená, našel v ní neznámého muže. Ten neodpovídal na žádné otázky a jen opakoval slova, která mu byla řečena, jako by byl duchem jinde. Zůstal tedy v cele, kterou si sám vybral, a živil se pouze vodou a chlebem. Začalo se šuškat, že je to Michail Klopskij (? – 1453/1457).
bratranec samotného knížete Konstantina Dimitrijeva, který prý při návštěvě kláštera poznal,

Jurodivy na obraze Bojarka Morozovova – detail

Pokořil sucho i hladomor

Když jednou začala oblast v okolí trpět velkým suchem, Michail ukázal na místo, kde je možné najít vodu. Mniši tam začali kopat studnu, a když ven vyhazovali nejprve jen velmi vyprahlou a suchou zeminu, nikdo nevěřil, že by tam mohla být voda. Ale přesto narazili na neobyčejně silný pramen – a navíc ještě léčivý. Když jindy zas vypukl hladomor, nechal jurodivý Michail rozdat všechen chléb ze zásob kláštera. Toho však neubývalo, a tak mohli být tímto chlebem nasyceni všichni příchozí.
Od té doby si nikdo nedovolil příkazy tohoto svatého muže zpochybňovat. Stalo se také, že během nepřítomnosti novgorodského arcikněze začal Michail vyzvánět na všechny zvony. Na dotaz, proč to dělá, odpověděl, že se v Moskvě narodí velký kníže, který dobude Novgorod. Nikdo tomu tehdy nechtěl věřit, ale i toto proroctví se vyplnilo. Narodil se tehdy Ivan III. (1440 – 1505), který Novgorod opravdu dobyl.

Mohlo by vás ještě zajímat:  Nejekologičtější pohřeb?

Jurodivý Michail zemřel v lednu za velkých mrazů, kdy země byla tvrdá jako kámen a nešlo mu vykopat hrob. Jen na místě, které sám Michail kdysi označil, byla země měkká, a tam byl také pohřben. Zázraky konal i po smrti. Před utonutím zachránil jistého kupce a knížete Bělozirského během bouře na jezeře.

Car Ivan Hrozný a jurodivý

Zabránil krveprolití
Známým jurodivým byl rovněž Nikolaj Salos, který žil v době cara Ivana Hrozného (1530 – 1584). V době vojenské výpravy cara na Pskov vyšel Nikolaj z kláštera naproti carovi se syrovým krvavým kusem masa v ruce a tvářil se, jako že se ho chystá sníst. To cara velice udivilo, protože byla zrovna doba půstu. Jurodivý Nikolaj zvedl maso nad hlavu a řekl: „Ty, pane, se připravuješ na horší věci, na krveprolití a krmení se lidskými mrtvolami.“ Pohrozil carovi trestem nebes a tak ho tím překvapil, že se car tažení na Pskov vzdal. Od Nikolaje to bylo velmi odvážné, protože Ivan Hrozný nechal třeba zavraždit moskevského metropolitu jen proto, že si kněz dovolil ho napomenout.

Hasil požár vínem

Současníkem Nikolaje Salose byl i Vasilij Blažený. Ten například v roce 1574 předpověděl obrovský požár Novgorodu a dokonce označil místo, kde propukne. Během oběda v carském paláci náhle otevřel okno a začal z něj lít víno. Udiveným šlechticům a carovi řekl, že hasí hořící domy. V té době opravdu ve městě propukl požár a překvapení obyvatelé Novgorodu tam viděli nahého, vychrtlého muže, který hasil hořící domy. Okamžitě v něm poznali Vasilije Blaženého. Vasilij tedy zřejmě kromě jiného dokázal také být i na dvou místech najednou
Tento svatý muže byl známý i tím, že líbal zdi domů hříšníků a napomínal jejich obyvatele, aby se vzpamatovali a napravili. Po jeho smrti se děly zázraky i u jeho hrobu. Byl tak vážený, že se stal patronem jednoho z největších kostelů v Moskvě – chrámu Vasilije Blaženého. Najdeme v něm i slavnou ikonu tohoto asi nejslavnějšího jurodivého světce zpodobněného jako téměř nahého vyzáblého muže.

Jurodivý (vpravo dole) a masopustní průvod

Předpověděl smrt Petra Velikého
Za vlády cara Petra Velikého byl známý jurodivý Tadeáš, který se proslavil nelidským utrpením, které si sám připravil a snášel. Nosil na sobě těžký kovový řetěz spojený s křížem, takže vypadal jako přikovaný v okovech. Jeho okolí jeho hrůznému zjevu přikládalo symbolický význam, jenže pokrokový car se na něj díval přímo s odporem. Přesto ho snášel až do chvíle, než Tadeáš nepředpověděl carovu brzkou smrt. Když se tato zpráva dostala k Petru Velikému, rozzuřil se a dal Tadeáše uvěznit. Když však car pocítil, že se k němu opravdu podle jeho Tadeášova proroctví blíží smrt, nechal ho propustit.

Mohlo by vás ještě zajímat:  Bežný deň v koži ufológa alebo aké naivné môžu byť média

Uzdravoval ve snech

Zajímavou postavou byl také Andrej Tolstoj, který se proslavil mnoha zázraky. Jednou se na něj obrátil slepý a Andrej vyděšeně utekl. Slepec, jakoby řízený cizí silou, se však sehnul, nabral hrst sněhu z místa, kde Andrej stál, a přiložil si ho k očím. V tom okamžiku začal znovu vidět. Andrej také předpověděl vlastní smrt a kolem jeho hrobu se událo mnoho zázraků. Zjevoval se lidem ve snu a radil jim, co mají udělat, aby se uzdravili.

Jurodivý a masopustní průvod – detail

Požehnání za oděv a jídlo

Historie zná i jurodivé ženy. Jednou z nich je například Xenie Popova neboli Xenie Peterburská, která žila za panování dcery Petra Velikého Alžběty. Když jí bylo 26 let, přišla o manžela, který byl pěvcem carského chóru. Její vzhled často vyvolával posměch, neboť nosila mužské šaty, navíc často i velmi barevné, a představovala se jménem svého zesnulého manžela. Přesto si ji lidé oblíbili a obdarovávali ji jídlem i oděvy. Říkalo se, že kdo Xenii poskytne službu, může na oplátku čekat požehnání v podobě zdraví a dobrých obchodů. Tato žena předpověděla smrt carevny Alžběty (1709 – 1761).

Zázračné uzdravení jurodivým

Shodili okovy své doby
Co mají všichni tito lidé společného? Být jurodivým sice bylo byli oficiálně zakázáno, ale příkaz se nedodržoval, protože vládci se obávali plnících se proroctví jurodivých a také jejich vlivu na prostý lid. Jurodivé lze charakterizovat i tak, že se především vymanili z „okovů“ poměrů a doby, v nichž žili. Jako „blázni“, kteří se v životě vzdali všeho, kromě utrpení a víry v Boha směli v dobách nevolnictví svobodně mluvit i o tom, za co by jiné stihl krutý, někdy až hrdelní trest. Jako by je chránila nadpřirozená moc, díky níž i konali zjevné zázraky. Jak přesně ale jurodivými stali a byli, zůstává dodnes tajemstvím.

Mohlo by vás ještě zajímat:  Štědrovečerní magie: Odhalí věštění budoucnost?

Petr Matura
Obr.: wikipedie, archiv autora

 


Štítky: , ,

Mohlo by se vám líbit