Jižní Amerika zázraků plná

ARCHIV / NEJČTENĚJŠÍ / PARANORMÁLNÍ AKTIVITY / SVĚTOVÉ ZÁHADY / TAJEMNO A EZOTERIKA / 29. 5. 2021

Křesťanská posvátná místa v Jižní a Střední Americe navštěvuje mnoho oddaných věřících, stejně jako podobná místa na celém světě. Cílem uctívání však tato místa byla často už dávno před příchodem dobyvatelů. Proč?

Panna Marie z Copacabany u jezera Titicaca

Ďábelský tanec

Na březích jezera Titicaca v Bolivii najdeme například město Copacabana, která byla posvátným místem dávno před příchodem křesťanů. V chrámu byl uctíván průsvitný modrý kámen, do kterého byla vyřezána tvář bohyně. Po dobytí země Španěly měl jeden z potomků Inků vidění, v němž spatřil Pannu Marii. Podle svého vidění vyřezal její portrét ze dřeva, který je uložena v místní katedrále. Místní indiáni si dokázali ztotožnit Pannu Marii s místní bohyní a z Copacabany je nyní velké křesťanské poutní místo.

Na Velký pátek zde oddaní poutníci stoupají k oltáři Zármutku Mariina na vrcholu nedalekého kopce, kde si kupují plastiková autíčka a domečky. Vše jim požehná místní kněz a na předměty nalije pivo v naději, že se tak do budoucna zajistí rok štěstí skutečnému domu nebo automobilu, jejichž je daný předmět symbolem. Jedná se o krásný příklad toho, jak místní víra splynula s křesťanstvím, a nikdo se nepozastavuje nad tím, že takový obřad je v podstatě magickým obřadem s pohanskými kořeny. Stejně jako karneval Diablada, tedy ,,Ďábelský tanec“, který se koná na počest zdejší madony v cínovém dole v Oruru, na začátku masopustu. Při tomto tanci archanděl Michael se svým vojskem svádí bitvu se Satanem v sérii tanců, které představují bitvu mezi dobrem a zlem.

Zázračná patronka Kolumbie

Dalším poutním místem je Chiquinquira v Kolumbii, kde byl v roce 1555 namalován obraz Panny se svatým Antonínem a svatým Ondřejem. Barvy obrazu rychle vybledly, ale byly prý obnoveny zázrakem, když se jedna z místních žen vroucně modlila. Panna Marie z Chiquinquiry byla oficiálně ustanovena patronkou Kolumbie roku 1919 a dnes oddaní poutníci vstupují do chrámu po kolenou, aby dostali její požehnání.

Mohlo by vás ještě zajímat:  Ozvěny tragické lásky a zakletý zámek

Zjevení na skále

Bazilika v kolumbijském Las Lajas

V argentinském městě Salta jsou zase velice uctívány sochy Krista a Panny Marie v katedrále, jelikož v roce 1692 zastavily zemětřesení, když je lidé v době ohrožení vynesli do ulic.

V kolumbijském Las Lajas zase najdeme svatyni Panny Marie, která se nachází uprostřed hlubokého kaňonu na památku zázraku. Ten se odehrál v roce 1754. Místní indiánská žena Maria Mueces tudy putovala domů se svou hluchoněmou dcerou Rosou, když je zastihla bouře. Musely proto cestu přerušit a začaly hledat úkryt před stoupající hladinou bystřiny. Stalo se však něco zázračného, hluchoněmá Rosa poprvé promluvila – vykřikla a ukázala prstem na ozářenou siluetu Panny Marie na skále. Později zde mělo docházet k dalším zázračným uzdravením, a tak na místě původní kapličky vznikla po dlouhých třiceti třech letech budování nádherná neogotická stavba, která je cílem mnoha poutníků.

Zázračný plášť

Asi nejznámějším zázračným obrazem je Panna Maria Guadalupská v Mexiku. Po dobytí Španěly přišli první misionáři pod vedením biskupa Zumárragu. V prosinci 1531 se podle zpráv Panna Marie zjevila indiánu Juanu Diegovi na hoře Tepeyac. Představila se mu jako Svatá Marie vždy Panna, Matka Boží, jediné Pravdy, skrze niž žijeme, a požádala ho, aby vyřídil biskupovi, že má na tomto místě postavit kostel. Biskup Juan de Zumárraga ale Juanu Diegovi nevěřil a žádal důkaz. Juan Diego se pak opět sešel s Pannou Marií a ta ho poslala na vrcholek kopce natrhat růže, které uschoval pod svůj plášť. Poté, když se dostavil před biskupa a svůj plášť rozevřel, objevil se na něm obraz Panny Marie Guadalupské. Místo bylo na žádost Panny Marie nazváno Guadalupe, což je pravděpodobně odvozeno z aztéckého slova „Coatlaxopeuh“, které znamená „rozšlápla jsem hada“. Existuje ale několik jiných teorií o původu tohoto jména. Již v roce 1539, osm let po zjevení, přijalo 8 milionů Aztéků katolickou víru. Obraz Panny Marie Guadalupské zůstává dodnes jedním z nejuctívanějších obrazů celé Jižní Ameriky.

Mohlo by vás ještě zajímat:  Měli černou krev, čtyři prsty a podlouhlé hlavy!

Otázkou zůstává, co za všemi těmito zázraky stojí. Je to snaha církve, vroucná víra prostých lidí – nebo opravdu něco vyššího?

Petr Matura, obr. youtube, www.unusualplaces.org, www.turismoreligioso.travel

 

 


Štítky: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Mohlo by se vám líbit