Jací byli Vikingové doopravdy? Určitě nenosili přilby s rohy a nebyli špinaví…

ARCHIV / Světové záhady / 14. 9. 2019

O těchto tajemných obyvatelích Skandinávie bylo napsáno již mnohé, a to i autory, kteří často o nich věděli jen málo. V průběhu věků byla pověst Vikingů vážně poškozena, a to díky tomu, že mniši a kněží psali příběhy hlavně o vikingských nájezdech. Vikingové byli označeni za divoká zvířata, za špinavé a kruté vrahy. Některé příběhy jsou pravdivé a založené na realitě, ale ne všechny.

To vše společně vedlo k tomu, že při slově Viking si většina lidí vybaví obrovské muže s blond nebo rudými vlasy, pokryté pancířem, mávající dvojitými sekerami a meči a s řevem se vrhající na své nepřátele, aby je rozsekali, spálili a okradli. To je jen malý výšek z mýtů, které jsou v lidech po celém světě hluboce zakořeněny.

Nosili Vikingové přilby s rohy?

Jde o jednu z nejrozšířenějších mylných představ. Vikingové nenosili přilby s rohy. Neexistuje ani jedno dobové zobrazení Vikingů, kde by byla rohatá helma, a ani taková helma nebyla nikdy nalezena. Jak vznikla tato mylná představa? Nastupující křesťané v Evropě chtěli, aby Vikingové vypadali ještě barbarsky a pohansky, a rohy na hlavách měly připomínat čerty. Další vysvětlení pro tento mýtus pravděpodobně vychází z viktoriánské doby, když Richard Wagner tvořil opery o skandinávské mytologii a helmy s rohy byly prostě pro jejich divadelní výpravu efektní. Je třeba dodat, že vědci našli ve Skandinávii pouze jednu helmu z doby Vikingů, a to je helma Germundbu. Samozřejmě žádné rohy nemá.

 

Ne všichni Skandinávci byli Vikingové

Vikingové přišli ze skandinávských zemí, ale jen malá část tamních obyvatel se zúčastnila nájezdů.

Během tří století dosáhli Vikingové severní Afriky, Ruska, Konstantinopole a dokonce i Severní Ameriky. Je třeba také říci, že ve věku Vikingů bylo Dánsko, Švédsko a Norsko roztříštěno od nadvládu mnoha kmenů, které spolu často bojovaly.

Byli Vikingové špinaví?

V žádném případě. Archeologové všude nacházejí kartáče na vlasy, pinzety, břitvy a ušní lžičky a další kosmetické nástroje, což naznačuje, že Vikingové se velmi zajímali o osobní hygienu. Vykopávky také ukázaly, že Vikingové vyráběli obrovské množství mýdla, což naznačuje, že ve své době patřili Vikingové mezi nejčistší lidi v celé Evropě. Koupali se minimálně jednou týdně, na rozdíl od ostatních Evropanů, kteří si koupel dopřáli s bídou jednou ročně…

Mohlo by vás ještě zajímat:  Nehoda není náhoda?

Opravdu Vikingové vyráběli z lebek nepřátel nádoby na pití?

Vikingové prý vyráběli takové nádoby z lebek nepřátel zabitých v té které bitvě. Jenže nikdy a nikde taková miska z lebky patřící Vikingům, nebyla nalezena. Jde o mýtus, vzniklý rozšířením nesprávného výkladu islandského pojmu.

Vikingové nebyli jen válečníci

Navzdory své pověsti hovořící o nájezdnících a bojovnících byli Vikingové většinou zemědělci, řemeslníci a obchodníci, nikoli válečníci. Ti, kteří se stali válečníky a vrátili se z výbojů, potom pokračovali ve své obvyklé zemědělské činnosti. Mnozí z Vikingů, kteří se plavili na jiná místa, například na Island a Grónsko, se tam pokojně usadili a byli uznávanými kupci obchodujícími s téměř všemi státy tehdy známého světa. Koncem doby Vikingů se obchod jimy zajišťovaný rozšířil z krajního severu až na samotný jih – na Blízký východ a do Jeruzaléma. Úžasné norské ozdoby nalezené v sídlištích a pohřebních místech ukazují, že Vikingové byli vysoce kvalifikovaní řemeslníci. Vikingské klenoty byly krásně vyrobeny a jejich repliky se vyrábějí dodnes.

Byli Vikingové vysocí, bílí a blond?

Průměrný vikingský muž byl vysoký 170 cm, což v té době nebyla nijak obzvláštní výška. Samozřejmě nebyli všichni přírodní blondýni, ale mnoho Vikingů si vlasy zesvětlovalo. Dnes jsou ve Skandinávii, ale i jinde, muži mnohem vyšší, než byl průměrný Viking.

Vikingové používali hrubé a primitivní zbraně?

Většina lidí si myslí, že Vikingové používali primitivní zbraně, jako jsou palice a velké sekery. Ani to není pravda. Používali drahé a krásně zdobené železné meče, navíc velmi ostré. Podle vikingských ság se jejích ostří zkoušelo tak, že čepel meče se vložila do proudící vody, třeba v potoce, a na jeho se položily vlasy. Pokud je meč přeřízl, byl považován za dobrý. Meče byly pro Vikingy velmi důležité. Vikingové měli i další zbraně obvyklé v té době, sekery i kopí, jakož i ochranné štíty.

Mohlo by vás ještě zajímat:  Podle posledních studií megality přišly z Bretaně. A jsou staré až 7000 let

Měli Vikingové hroby v dolmenech?

Dolmeny, kamenné stavby s postavených kamenů s velkými překlady, neměly s Vikingy nic společného. Vytvořili je lidé megalitické civilizace tisíce let před Vikingy. Nejčestnější vikingský pohřeb byl být pohřben v lodi a tak bývali pohřbívání velcí válečníci a příslušníci aristokracie. Někteří válečníci byli zpopelněni uvnitř lodí nebo na hranici ze svazku klád na prostranství mezi kameny vyskládanými na zemi do tvaru lodi. Vikingské pohřební tradice zahrnovaly i spalování lodí a řadu dalších složitých rituálů.

Měli Vikingové copy?

Není o tom žádný historický důkaz. Účes Vikingů vypadal dost podivně – zcela si oholili zadní část hlavy za linii vedoucí od ucha k uchu. V přední polovině hlavy, před touto linií, vlasy zůstaly dlouhé. Tento účes pak na čas převzali Normani a další severské národy, aby se tak hlásili ke svým vikingským kořenům. Ještě v 11. století se v jednom dopise ve staroangličtině píše o této „dánské módě s holým krkem.“

A co naopak pravda je

 Vikingové vládli v severní Evropě a Skandinávii v létech 793 – 1066 n.l. Byli to zdatní námořníci, a své kolonie založili v Grónsku, Newfoundlandu, na Faerských ostrovech, Islandu, Norsku, Švédsku, Normandii, Estonsku, Skotsku, Anglii, Walesu, Irsku, Nizozemí, Německu, Ukrajině, Rusku, Turecku a Itálii.

Vikingští cestovatelé a kolonisté byli v mnoha bodech historie vnímáni jako brutální lupiči. Mnoho historických dokumentů naznačuje, že jejich invaze do jiných zemí byla odvetou na pronikání křesťanských misionářů na jejich území, nebo byla motivována jeho přelidněním, obchodními zájmy a nedostatkem vhodné zemědělské půdy v jejich domovině. Informace o věku Vikingů jsou čerpány převážně z toho, co o nich psali jejich nepřátelé, čili to samozřejmě nemohlo být nic lichotivého.

Vikingové ve filmu

Slavný film „Vikingové“ s Antonio Banderasem v hlavní roli (1999) vypráví o cestě arabského cestovatele k tomuto severskému národu. Málokdo už ví, že jde o skutečnou historickou postavu a cestu, která se opravdu uskutečnila.

Mohlo by vás ještě zajímat:  Neuvěřitelný příběh Billyho Milligana - 24 osobností v jedné hlavě!

Ibn Fadlán, celým jménem Ahmad ibn Fadlān ibn al-Abbās ibn Rāšid ibn Hammād (877 – 960) byl vyslán bagdádským emírem roku 921 jako sekretář vyslance početného poselstva k Povolžským Bulharům. Teprve tam se setkal s poselstvem Varjagů, švédských Vikingů, a byl jimi osloven, aby pokračoval v cestě do jejich skandinávské domoviny. S nimi se účastnil bojů s tajemným kmenem lidí s ukrutnou silou.

Po návratu sepsal Ibn Fadlán zprávu o své cestě, která je dodnes cenným zdrojem historiků o životě tehdejších kultur východní Evropy v 10. století. Připomeňme, že jde o dobu, kdy v Čechách vládne kníže Václav.

Na motivy zápisků Ibn Fadlána napsal Michal Chrichton (autor mnoha úspěšných knih, jako „Jurský park“) knihu „Pojídači mrtvých“ (1976, česky 1994, 2005), která se stala předlohou pro tento film.

Michael Chrichton v doslovu ke své knize uvádí, že tajemný kmen, se kterým Varjagové s ibn Fadlánem bojovali, mohl být pozůstatkem neandertálského osídlení Evropy, přežívající v okrajových a izolovaných lokalitách do 10. století.

Objevili Vikingové Ameriku?

Kolem roku 1000 vikingský mořeplavec Leif Ericson. Neobjevil Ameriku náhodou. Musel kvůli zabití nevinného vesničana odejít ze své domoviny nadobro. Po vyhnání z Islandu zamířil dále na západ. Dorazil k zemi, kterou podle zelených strání nazval Gronland (Grónsko) a založil zde osadu. Pozval tedy do nové země další krajany. Ti, při hledání nové země, zabloudili k dalším neznámým břehům. Zprávy o nich inspirovaly opět Leifa Ericsona k jejímu hledání. Když se mu k ní podařilo po mnoha pokusech doplout, nazvali ji Země vína – Vinland. Jisté je, že se ovšem s domorodci nesetkali a pokud ano, nedošlo k žádným bližším kontaktům. Analýzy DNA z pohřebišť po celé Americe prokázaly, že genetický materiál původních obyvatel Ameriky nebyl nikým ovlivněn až do doby příchodu lodí, vedeným Kryštofem Kolumbem v roce 1492.

-skm-

Obr.: www.reliks.com, www.darksword-armory.com www.wallpaperscave.com, www.wallpaperup.com, archiv autora

 

 


Štítky: , , ,

Mohlo by se vám líbit