Za zednáři na Pražský hrad

ČESKÉ ZÁHADY / 11. 4. 2019

I když byl první československý prezident se vší pravděpodobností jen „zednářem bez zástěry“, zednářská symbolika si našla cestu i do jeho sídla, na Pražský hrad. Stačí se jen pozorně zadívat….

Podoba sídla hlavy státu byla vždy předmětem polemik a kritik, v tomto případě byl názor veřejnosti takový, že Pražský hrad by měl mít spíše (či více) slovanštější ráz. Je pozoruhodné, že TGM, ač vlastně největší zastánce „slovanské“ věci, se k tomuto nepřiklonil a uhájil si jako dvorního architekta Slovince Josipa Plečnika. Nabízí se domněnka, že svobodným zednářem byl i Plečnik, důkazy pro takové tvrzení však se mi objevit nepodařilo.

Pyramida

Nejvýznamnějším zednářským symbolem na Pražském hradě, konkrétně v zahradě na Valech, je asi čtyři metry vysoká pyramida, štíhlejší, než ty známé egyptské, a to více však podobnější pyramidě na americké jednodolarové bankovce. Plečnikovi vykladatelé se domnívají, že co do tvaru i materiálu jde jen o opakování motivu špičky věže kláštera sv. Jiří, nicméně pyramida zůstane vždy pyramidou. Pyramida či pyramidion, prostě jehlan, je jedním z nejstarších architektonických prvků vůbec a zakončoval každý „pořádný“ obelisk, včetně těch egyptských. Taková špička byla plánována i pro monolit na III. nádvoří, jejího osazení se však Plečnik nedočkal. Bylo provedeno až v roce 1996, místo plné pyramidy jsou to jen její hrany z ocelových pozlacených profilů.

Plečnik ovšem plánoval pyramidion z křišťálového skla, což připomíná legendu o pyramidách se špičkami z diamantů. Tento záměr byl ale tehdy technicky nerealizovatelný. Plečnikova pyramida na hradě dlouho nevydržela, rozpadla se, protože byla vyrobena z příliš křehkého materiálu. Její repliku z bílé opuky nechal na hradě umístit rovněž Václav Havel.

 

Býčí schodiště

Proti pyramidě najdeme Býčí schodiště odkazující k zásadnímu zdroji Plečnikovi inspirace, starověké Krétě a Egyptu. Do jednoho z jeho výklenků zakomponoval basreliéf klasického antického sloupu, nad níž najdeme tři hvězdy vznášející se nad vodou. Jsou snad odkazem na zednářskou lóži U tří korunovaných hvězd, která je podle legendárního podání u nás nejstarší a kterou údajně roku 1726 založil hrabě František Antonín Špork?  V každém případě se v této souvislosti sluší připomenout současnou českou lóži U tří hvězd založenou roku 1985. Veřejnosti je otevřená natolik, že má dokonce své vlastní webové stránky.

Mohlo by vás ještě zajímat:  Krudum plný pokladů a podivných úkazů

 

 

Obelisk

Zatímco po předchozích dílech bylo třeba trochu zapátrat, monumentální obelisk v sousedství chrámu sv. Víta snad ani přehlédnout nelze. Je vytesán z jednoho kusu mrákotínské žuly a byl zde vztyčen v říjnu 1928 na prostranství, kde se původně nacházela barokní kašna sv. Jiří, kvůli obelisku nyní odsunutá o kousek dál.

Hradní obelisk může být jakýmsi novodobým zpodobněním slavných egyptských obelisků i pravěkých menhirů, možná také o odkaz na tajné nauky, které starověký Egypt vždy symbolizoval včetně legendárních počátků zednářství. Vzhledem k tomu, že umístění megalitů v krajině vždy mělo na okolí nějaký dopad (francouzské megality například bránily záplavám nebo zlepšovaly úrodnost okolního pole), je otázkou, jak se existence obelisku projevila jak na Pražském hradě, tak i potažmo v následných osudech našeho státu.

Osobně se domnívám, že jeho umístění není šťastné, tím spíše, že kámen byl doslova zaražen do vyvěrajícího pramene, byť sem uměle přivedeného. Mimoděk se mi vybavuje úsloví o žábě na prameni. Podle architektů prý Plečnik pro monolit „důvtipně nalezl“ místo na křížení os, ovšem naprosto není jasné, které osy by to mohly být. Ovšem pro Plečnika to musel být pořádný důvod, z tohoto místa totiž „vystěhoval“ kašnu. Na místě bylo také archeology nalezeno údajně někdejší posvátné ohniště.

Jak tedy sami vidíte, i „notoricky známý“ Pražský hrad dokáže své návštěvníky překvapit. Stačí jen trochu jiný úhel pohledu.

Jitka Lenková

Foto: autorka, archiv autorky


Štítky: , ,

Mohlo by se vám líbit