Existuje Bůh? Statisticky vzato, ano

ARCHIV / Světové záhady / 16. 6. 2020

Dr. Stephen D. Unwin (nar. 1959) použil dvě stě let staré Bayesovy formule a pokusil se jejím prostřednictvím vypočítat pravděpodobnost existence všemocné bytosti, které obecně říkáme Bůh.

Bayesova teorie se obyčejně používá k výpočtům pravděpodobnosti určité události, třeba havárie jaderné elektrárny, a to tak, že vyhodnocuje různé faktory, které by mohly danou situaci ovlivnit.

Postup, jak celou věc vykalkuloval, popsal Stephen D. Unwin ve své knize „The Probability of God: A simple calculation that proves the ultimate thruth“ (Pravděpodobnost Boží existence: Prostý výpočet, který dokazuje konečnou pravdu), která vyšla na počátku roku 2004.

Dr. Stephen Undin je absolventem Manchester University a pracuje jako odhadce rizik v Chicagu. Konstatoval, že jeho teorie vychází z předpokladu, že je pravděpodobnost 50 na 50 %, že Bůh existuje. Potom do této teorie zapracoval faktory a důkazy pro existenci vyšší bytosti i faktory a důkazy proti tomu. Dospěl k názoru, že pravděpodobnost, že Bůh existuje, je 67 %.

Dr. Unwin uvedl, že ho zajímala snaha překročit hranici mezi vědou a náboženstvím. Argumentuje, že boží existence není tedy jen otázkou teologickou, ale i věcí statistiky…

-skm-

Obr. wikipedia, archiv autora


Štítky: , , , ,

Mohlo by se vám líbit