Černá díra karlovarská. Jaké tajemství skrývají vyhlášené lázně?

České záhady / 23. 4. 2019

Lidé tam jedí za zdravím, co když se jim tam ale spíše přitíží? Když jsem před lety poprvé navštívila poprvé Karlovy Vary, byla jsem zklamaná. Vyhlášené lázně ve mně zanechaly velmi tísnivý dojem. Co s krásou rozkvetlých kolonád, když okolní vrchy utlačují město ze všech stran, jen jen do něj vpadnout. Místo, které má vracet – a také vrací – lidem zdraví, by přece takto působit nemělo…

Teprve o řadu let později se mi dostala do ruky publikace Marie Holečkové a Stanislava Burachoviče Záhady a mystéria Karlovarska, kde se píše: „Karlovarské prameny a město Karlovy Vary vznikly na místě významného křížení geologických linií a zlomů. (…) V prostoru centra lázní se stýkají linie dvou různorodých druhů žuly, jež se liší jak chemickými a energetickými vlastnostmi, tak i svým stářím. Zdá se, že nemalou roli tu sehrává i specifická struktura aniontů a kationtů v žule. (…) Centrum lázní zhruba v úseku mezi Grandhotelem Pupp a hlavní poštou tak má svou kladnou a zápornou geomagnetickou stranu. Pozitivní strana je zdraví posilující a energii dodávající, negativní strana může na lidský organismus při dlouhodobém pobytu působit více či méně škodlivě.“ Mimochodem, pokud Grandhotel Pupp slouží jako jistý „hraniční mezník“, nemusí to být náhodou. V roce 1994 pod ním byly objeveny rozsáhlé podzemní prostory. I když jsou novodobé, není vyloučeno, že se pod nimi může nacházet snad sklepení hotelu, možná však i něco úplně jiného…

F. Bludorf a I. Fosarová a  se ve své knize ptají: „Nachází se na pravém břehu Teplé obří energetická díra podobná těm, jež jsme často registrovali u vchodů do starých kostelů?“ A právě proti Vřídlu se nachází kostel sv. Maří Magdalény. S. Burachovič ho charakterizuje takto: „V prostoru hlavního vchodu kostela Maří Magdaleny je malé pole negativní energie, přesahující sem od Vřídla. Toto místo jakoby snímá z lidí energii (…) mohou cítit slabost a únavu z nedostatku energie.“

Mohlo by vás ještě zajímat:  Měli černou krev, čtyři prsty a podlouhlé hlavy!

Může tedy za „černou energetickou díru“ v Karlových Varech Vřídlo nebo kostel? Odpověď na tuto otázku je samozřejmě složitější. Vyjdeme-li z teorie, že různé energetické anomálie různých míst jsou projevem narušených zemních poměrů pod povrchem, potom je kritickou oblastí Karlových Varů linie vývěrů pramenů, k nimž dochází, logicky, na dně údolí, kterým protéká i říčka Teplá, částečně původně těmito prameny přirozeně napájená. Byli to lidé, kteří k těmto vývěrům přišli a začali je upravovat tak, aby zbůhdarma netekly do říčky a aby k nim byl pohodlný přístup. Výsledkem této činnosti bylo soustředění vývěrů pramenů na jednom, levém břehu říčky.

Vyplývá z logiky věci, že pokud je hlavním magnetem některého místa soustava léčivých pramenů, lidé budou chodit k těmto pramenům. U těchto pramenů potom bude vznikat další lázeňské zázemí a infrastruktura, lázeňské domy, hotely, obchody, restaurace… A zcela logicky tam bude mnohem rušněji na protějším břehu bez atraktivních pramenů.

 

Pokud je ovšem u Vřídla a v jeho okolí jakási energetická díra, jak to, že lidi spíše láká, než aby je odpuzovala? Nejsnadněji je to možné vysvětlit samozřejmě obrovskou atraktivitou vzácného přírodního úkazu – gejzíru. Negativní vliv podloží, pokud zde vůbec samozřejmě jaký je, je odstíněn mohutnou Vřídelní kolonádou, která zde může fungovat jako jakési víko a odvádět energii spíše do stran. Energetickou díru mohou návštěvníci Karlových Varů také vyhledávat úmyslně, protože, jak uvádí S. Burachovič o „díře“ u kostela Maří Magdalény, jsou zde lidé „v přeneseném smyslu očišťováni od balastu a starostí všedního dne, všechna tíže z nich padá“. S touto funkcí místní anomálie by dobře korespondovala energie Vřídla jako tryskající, tekoucí vody, tradičně užívané k očistným účelům.

Karlovy Vary jsou ovšem v každém případě podivné místo. Poutník, který k nim kdysi přicházel od jihu, podél říčky Teplé, byl na výjimečnost místa upozorňován nejspíše různými kultovními objekty na místních kopcích, naposledy kříži. Současný poutník přijíždějící na vlakové nebo autobusové nádraží nebo parkující v jeho okolí přichází k Vřídlu z druhé strany. Na své cestě potkává nejen stromy znetvořené místními geoanomáliemi (?) v malém parčíku u Buzulucké ulice, divoké kachny neobvykle tmavých až černých odstínů i hrozivou hadí hlavu na drobné plastice u Hadího pramene, prvního v řadě z této strany. To není žádná mírumilovná užovka Aeskulapova, ale zmije chystající se k útoku, bránící svůj klid i posvátné prameny. Personifikace vřídelního zlomu, podzemního esovitě prohnutého hada krvácejícího léčivými prameny?

Mohlo by vás ještě zajímat:  Nejdokonalejší stavby světa

A dějí se zde i podivné věci. Jednou z nich vybudování japonské zenové zahrádky u hotelu Richmond v roce 2000, místo určené meditacím a rozjímání. Budiž. Proč by hoteloví hosté – a nejen oni – neměli mít k dispozici právě takové místo. Je to jenom náhoda, že pokud spojíme Hadí pramen a Vřídlo, dovede nás tato přímka do zenové zahrádky před Richmondem? Asi ne, když pamětníci vzpomínají, jak stavitelé této zahrádky vyházeli několik náklaďáků kamenů, než do ní našly ty pravé… Doufejme jen, že jako obyvatelé vulkanicky aktivních Japonských ostrovů dobře věděli, co dělají právě tady…

Jitka Lenková

Obr.: Aktuálně, Živý kraj, Novinky, archiv autorky

 

 

 


Štítky: , , ,

Mohlo by se vám líbit