Atlantida objevena ve Španělsku? A proč ne?

DĚSIVÉ LEGENDY / Světové záhady / Záhady / ZTRACENÉ VĚDOMOSTI / 13. 10. 2020

Tajemná Atlantida bezesporu náleží mezi záhady, které nedají spát snad žádnému skutečnému badateli. Existuje tak i mnoho názorů, kde by se tato bájná země údajně měla kdysi nacházet. Co když ale leží tam, kde bychom ji hledali jen sotva?

Známá mystička Helena Petrovna Blavatská například prosazovala názor, že se Atlantida nacházela v severním Atlantiku a byla osídlena potomky zaniklé civilizace Lemuřanů. Americký jasnovidec Edgar Cayce zase tvrdil, že byl v minulém životě Atlantiďanem. Podle něj se měl tento ostrov dokonce znovu vynořit nad hladinu – buď v roce 1968 – nebo v roce 1969.

Oblast, kde by se mohla ve Španělská nacházet Atlantida

Zneužitá síla krystalů

Zvláštní je, že právě v roce 1968 vyfotografovali piloti z letadla nedaleko Bimini stavby, které připomínají budovy zaplavené mořem. Podle dalších výzkumů se však jednalo pouze o přírodní útvar. Edgar Cayce tvrdil, že Atlantida byla vyspělá civilizace, která používala energii z krystalů. Později však došlo ke zneužití vědeckých objevů a následná katastrofa způsobila zánik ostrova.

Známý řecký filozof Platón ve svém díle o Atlantidě také popisoval vyspělou civilizaci, která byla postižena vojenskými konflikty – a bohové se rozhodli ji potrestat potopou.

Kruhy podle Platónova popisu

K zajímavému objevu došlo v roce 2004. Rainer Kühne, vědec z univerzity ve Wupertalu v Německu prohlásil, že vlastní jakési družicové snímky, na nichž jsou trosky staveb, které přesně odpovídají popisu staveb v Atlantidě. V jižní části Španělska, v provincii Marisma de Hinojos se objevily obdélníkové objekty obklopené kruhy. Stejné kruhy popisuje Platón ve svém díle. Kühne byl nejdříve nadšen a přesvědčen, že našel bájnou zemi, ale jeho tvrzení narazilo na odpor ostatních vědců zabývajících se Atlantidou. Ti zpochybnili, že tyto objekty jsou skutečně původní Atlantidou.

Mohlo by vás ještě zajímat:  Ztracené ostrovy: Šlo o pozůstatek bájné Atlantidy?

Příliš velká?

Pouze Werner Wickboldt, který se problémem zabýval celá léta, připustil, že by se Atlantida mohla nacházet na pevnině, a ne uprostřed moře. Vysvětloval to špatnou interpretací Řeků, kteří zaměnili výraz, jež používali ve starém Egyptě. Platón popsal Atlantidu jako rozlehlý ostrov, větší než Malá Asie, který byl umístěn za Gibraltarským průlivem. V průměru měl mít asi pět stadií. Jedna taková délková míra odpovídá délce dnešních 192,27 metrů. Na satelitním snímku však byly stavby mnohem rozsáhlejší. Platón by se tedy musel mýlit, nebo dnes neznáme přesnou délku tehdejší míry zvané stadium.

Kruhové struktury odhalené pod zemí v jižním Španělsku

Hluboko pod zemí

Znovu se tvrzení, že se Atlantida mohla nacházet na území dnešního Španělska, objevilo v roce 2012. Richard Freund ze soukromé University of Hartford tvrdí, že se bájná země nacházela na území tamního dnešního národního parku Doňa Ana, opět v jižním Španělsku. Dokládat by to měly radarové a satelitní snímky. Speciální radar, který vlastní Freundův tým, mapuje struktury skryté desítky metrů pod povrchem. Ve zdejších bažinách se tak mohla podle Freunda kdysi rozkládat metropole, jejíž kopie následně lidé budovali i v dalších oblastech. Například v naplaveninách delty řeky Gualdaquivir vědci objevili neobvyklé geometrické stopy města, opět s kruhovým půdorysem, které mohlo být pohřbeno kataklyzmatickou pohromou. Tedy Atlantidu.

Problém však opět spočívá v datování, jelikož podle Platóna mělo dojít k zániku Atlantidy někdy před 11 000 lety, zatímco nálezy Freundova týmu se datují do doby před 4000 lety. Jsou tedy podstatně mladší. Přesto je stále možné, že se však Atlantida mohla nacházet právě v oblasti dnešního Španělska. Mohlo by to potvrzovat nakonec i jedno Platónových tvrzení. Ten s odkazem na egyptské kněze píše, že Atlantis ležela naproti městu Gadara, což bylo starověké jméno pro dnešní Cádiz. Rovněž i tam našli archeologové pozůstatky starověkých struktur z doby bronzové.

Mohlo by vás ještě zajímat:  Zázračné schodiště v Santa Fé. Podařilo se odhalit jeho tajemství?

Která je ta pravá?

Jedna z možných podob Atlantidy

A také Freund sám objevil ve španělském vnitrozemí mnoho dalších měst s kruhovým půdorysem i dalšími indiciemi, které odkazují na Platónův popis Atlantidy. Podaří se tedy snad konečně moderními metodami vyřešit záhadu, které mnoho badatelů v minulosti věnovalo celý svůj život a majetek právě ve Španělsku? Anebo přece jen máme bájnou Atlantis hledat ještě i jinde?

Petr Matura

Obr.: www.twunroll.com, www.theolivepress.es, www.nbcnews.com, wikipedia,


Štítky: , , , , , , ,

Mohlo by se vám líbit