Atlantida nebyla v Atlantiku. Co Perský záliv?

DĚSIVÉ LEGENDY / Světové záhady / Záhady / ZTRACENÉ VĚDOMOSTI / 9. 6. 2020

Zvykli jsme si spojovat bájný kontinent, zaniklý, jak psal řecký filozof Platón, během jednoho dne a noci, s Atlantským oceánem. Tam však po něm, jak prokázaly oceánografické výzkumy, není ani stopy.

Badatelé – atlantologové – proto obrátili svou pozornost na řadu jiných lokalit, tu bližších, tu vzdálenějších, více či méně exotických. Jedním z nich je Perský záliv. Během poslední doby ledové byla na místě moře pevnina a na ní množství lidských sídel.

A pak se něco stalo…

V roce 2010 archeolog Jeffrey Rose z University v Birminghamu ve Velké Británii v článku „Nový pohled na lidské osídlení v Arabsko-Perském zálivu“ publikovaném v Current Anthropology (2010/12) tvrdí, že asi před 7 500 lety kolem pobřeží (tehdejšího) Perského zálivu vzniklo doslova „z ničeho“ vysoce rozvinuté osídlení. Jednou z teorií, proč se tak stalo, je tak, že tato sídliště vybudovali lidé prchající před přírodní pohromou. Došlo k ní před 8 000 lety zaplavením, kdy Perský záliv náhlea zaplavil Indický oceán.

„Mělké vody vnitrozemského moře známé jako Perský záliv by mohly dobře zadržovat důkazy o nejčasnějších lidských migracích z Afriky,“ říká Jeffrey Rose.

Nemohlo jít o dávnou Atlantidu?

Jeffrey Rose se dále domnívá, že objev kamenných nástrojů na Blízkém východě je známkou toho, že Arabský kontinentální šelf byl během doby ledové obydlen a že obyvatelé Arabského poloostrova a okolních regionů, kteří se tady objevili jakoby odnikud v době holocénu, ve skutečnosti přišli z dnes zaplavených oblastí. K výraznému zvýšení počtu sídel na současném pobřeží Perského zálivu došlo v době od poloviny do konce 7 tisíciletí př. n. l. Možná právě to je důsledkem vlny migrace způsobené povodněmi v obydlené oblasti asi před 8000 lety.

Stejný jev byl pozorován i později. V tomto případě šlo o Sumery, kteří se usadili ve 4. tisíciletí př. n. l. na dolním toku Tigridu a Eufratu jako národ, který tam přišel náhle a prakticky „odnikud“.

Mohlo by vás ještě zajímat:  Ztracené ostrovy: Šlo o pozůstatek bájné Atlantidy?

Dědictví Atlantidy? 

Břehy Perského zálivu

„Domnívám se,“ dochází k závěru, Jeffrey Rose, „že blízkovýchodní mýty, vyprávějící o rajské zahradě a potopě jsou založeny na vzpomínkách na existenci vzkvétajících osad na pobřeží Perského zálivu, které byly zničeny vodou.“ Byla to civilizace tak vyspělá, že by mohlo jít o bájnou Atlantidu? Anebo dokonce o civilizaci úplně neznámou, o ní se nedochovaly žádné pověsti ani báje?

-skm-

Obr. www. blenderartists.org, www.ancient-origins.net, wikimedia.commons

 

 


Štítky: , , ,

Mohlo by se vám líbit