Andělské trumpety přinášejí rozkoš i smrt

BYLINKY A LÉČITELSTVÍ / Magie / 19. 1. 2021

Durman obecný (Datura stramonium), je krásná, ovšem také velmi jedovatá vytrvalá rostlina z čeledi lilkovitých, hojně pěstovaná již ve starém Řecku. Rod Datura jako takový čítá dvacet pět druhů, které rostou v teplejších oblastech. Patří sem byliny, keře i malé stromky s velkými listy a zpravidla rovněž i s velkými, silně vonícími květy.

Durman obecný

Hrozí selhání srdce

Durman obecně lidově nazýváme též panenská okurka, vlčí nebo také cikánské jablko, maslák, ježkova palice, nebeská trubka, ďáblovo jablko, ďáblova okurka nebo čertova buřina. Zejména poslední pojmenování mohou evokovat vlastnosti této jedovaté a silně halucinogenní rostliny. V případě jejího požití ve vyšších dávkách může hrozit i smrt naprostým vyčerpáním, přehřátím a selháním srdce. Intoxikovat se pak lze jakoukoliv částí rostliny, prudce jedovatý bývá i kořen.

Ve staré Indii a v Číně byl durman používán jako afrodiziakum a rovněž i anestetikum při některých operacích. Jako magická rostlina byl využíván v mnoha kulturách již od starověku. Delirogenní vlastnosti této rostliny byly známy též ve Starém i Novém světě, kde ji považovali za démonickou drogu.

Pohřbeni zaživa

Jihoameričtí indiáni, kteří mu říkají „třešeň bláznů“, durman používají při iniciačním rituálu, kdy se z chlapců stávají dospělí muži. Indiáni z kmene Čibčů jej používali rovněž i při rituálních pohřbech, kdy bylo spolu s nebožtíkem potřeba zaživa pohřbít také jeho manželky a otroky. Nálevy z durmanu se používaly v indiánských kmenech též i ke zmírňování porodních bolestí. Analgetický účinek durmanu je všeobecně znám mezi všemi americkými indiány. Indiáni mají durman dokonce v takové úctě, že jej sbírá jen pouhá hrstka jedinců. Ostatní se bojí, že se při dotyku s ním mohou otrávit.

Na duševní choroby

Také i na jiných místech světa se durman používá při různých iniciačních, náboženských rituálech, neboť dokáže vyvolávat hluboké, věštecké prožitky. Zejména v Mexiku se durman využívá k věštění. Psychoaktivní odvar ze semen durmanu prý údajně umožňuje zbavit se duševních chorob, způsobených zlými duchy. Patří však do rukou znalých šamanů a těch, kteří vědí, jak přesně ho dávkovat. Dříve byl durman používán i při různých milostných rituálech, zaklínání a přitahování všemožných dobrých i zlých sil, které měly pomoci splnit přání.

Mohlo by vás ještě zajímat:  Šifra zakletá do kamene

Sérum pravdy

Čarodějnice a ďábel

Na počátku novověku se v Evropě používání durmanu spojovalo vždy s čarodějnictvím. Již před stovkami let si čarodějnice mazaly „kouzelnou mast“ s durmanem na svoje „létající“ košťata. Znalost magického působení durmanu prý do Evropy přinesli cikáni, kteří za pomoci vykuřování semeny zaháněli strašidla, vyvolávali duchy a věštili. Za 2. světové války durman využívali dokonce i nacisté pro získávání drogy pravdy, kterou podávali vyslýchaným.

Děsivé halucinace

Alkaloidy obsažené v durmanu podněcují zvýšenou pohyblivost, agitovanost, ale rovněž i úzkost až pocity hrůzy. Po požití dochází k vzestupu tělesné teploty a k vysychání úst i sliznic, jehož příčinou je útlum potních a slinných žláz. Tuto otravu poznáme také na základě rozšířených zornic a snížené schopnosti zaostření pohledu. Dostavit se mohou rovněž i závratě, zrychlený tep, bušení srdce, vrávorání a celkově subjektivní dojem těžké opilosti, případně automatizované, jako kdyby náměsíčné chování, někdy také celková zmatenost nebo agresivita.

Osoba pod vlivem této rostliny bývá často naprosto dezorientovaná, se sníženou schopností komunikace, neschopná soustředění a rozumných úvah. Později mohou nastoupit rovněž i halucinace, a to zrakové, čichové, sluchové i chuťové, doprovázené iluzemi a vjemy létání či padání.

Na rozdíl od psychedelik, jako je například LSD, které zjevují pozměněnou realitu, halucinace při deliriu z durmanu obecného (Datura stramonium) vytvářejí neexistující vjemy, tedy „pravé“ halucinace, kupříkladu oživlých předmětů, které bývají často děsivé až bizarní. Zajímavá je skutečnost, že intoxikovaný často nepociťuje, i přes děsivý charakter těchto halucinací, žádný strach, halucinace považuje za něco známého a naprosto přirozeného.

Snadné předávkování

Po vyvrcholení intoxikace dochází k náhlému útlumu až komatóznímu spánku z naprostého vysílení. Může následovat podrážděnost až rozvoj těžkých psychických poruch. Vysoké riziko předávkování souvisí s tím, že lze požít různé části rostliny různého stáří a tedy i s různým obsahem účinných látek. Přesto touha po lákavém zážitku toto až smrtelné riziko požití durmanu přebije…

Mohlo by vás ještě zajímat:  Ozvěny krvavých lidských oběti můžeme cítit i dnes

Petr Matura

Plod durmanu

Obr.: www.mywildflowers.com, wikipedie, archiv autora


Štítky: , , , , , , ,

Mohlo by se vám líbit