Albertus Magnus, tajemný muž a možná i čaroděj

Magie / Medicína a léčitelství / Svět zvířat / Záhady minulosti / Ztracené vědomosti / 22. 12. 2020

Dávný středověk nebyl jen dobou rytířů a nekonečných válek, ale dal světu i mnoho výjimečných osobností. Jednou takovou bytostí, která předběhla svoji dobu, byl bezesporu Albert Veliký, zvaný latinsky Albertus Magnus, přičemž jméno Albertus je odvozeno od jména Adalbert, což znamená ,,z ušlechtilého rodu“. Budoucí učenec se narodil se někdy kolem roku 1193 v rodině nižšího šlechtice. Od útlého dětství velmi zvídavý, zajímal se o přírodu a všechna její nerozluštěná tajemství. V roce 1222 zahájil studium na univerzitě v Padově. Tam se seznámil s nástupcem sv. Dominika Jordánem Saským, který ho přesvědčil, aby se stal dominikánem.

Zjevení Panny Marie

Zda to bylo pro inteligentního muže jako Albert dobré rozhodnutí, to samozřejmě nevíme. Jedna legenda vypráví, že v prvních letech svého mnišského života byl pronásledován pochybnostmi. Ve snu se mu pak měla zjevit Panna Maria, se kterou uzavřel dohodu, že nezanechá světského bádání, ale jen na ně na tři zapomene a bude se věnovat jen teologii. Záhy po vstupu do řádu byl Albert poslán do Kolína a vešel ve známost jako Albert z Kolína.

Tento moudrý muž nás však zajímá zejména kvůli svým zvláštním schopnostem. Legenda vypráví, že je použil také k záchraně papeže, s nímž se jednou plavil po moři. Tam byl obklíčen sedmi nepřátelskými plavidly vyslanými ze Sicílie člověkem, jehož otce uvrhl kdysi papež do klatby. Albert se tehdy nabídl, že papeže zachrání, ale bude muset použít umění, které je v rozporu s příkazy papeže.

Zachránil papeže

Papež v ohrožení života Albertovi povolil používat toto umění nejen v této chvíli, ale po celý život, a že to nebude hřích, jen když ho zachrání. A v tu chvíli se daly útočící lodě na okamžitý zmatený ústup. Co spatřily jejich posádky, se asi už nedozvíme. Albertovi se však zjevně povedlo námořníky pořádně vyděsit.

Mohlo by vás ještě zajímat:  Tajemství našich polibků. Co všechno prozradí?

Umělý člověk

Tomuto pozoruhodnému muži je také přisuzován vynález umělého člověka. Vytvářel ho prý až po dobu třiceti let. Umělá bytost zřejmě dokázala vyprávět vtipy a zábavné historky, které však údajně přítomného Tomáše Akvinského rozlítily natolik, že tento svůj automat ve vzteku rozbil.

A další divy a dovednosti

Kovová mluvící hlava Takovou mohl mít i Albert Veliký

Albertus Magnus prý také ovládal bilokaci, tj. dokázal se vyskytnout se v jednom okamžiku na více místech současně. Tuto dovednost údajně ovládali také takoví světci, jako byl například náš svatý Vojtěch nebo italský mnich Padre Pio.

Také vynálezem padáku zřejmě předstihl tento činorodý dominikán Leonarda da Vinciho. Legenda vypráví, jak se vrhl z lauingenské věže do zástupu diváků za pomoci konstrukce podobné deštníku.

Dochovalo se rovněž i vyprávění o ,,mluvícím sloupu“. Jednou prý Alberta navštívil Tomáš Akvinský, který ho však nezastihl ve své komoře. Když prý Tomáš odhrnul rudý závěs, spatřil ,,kouzelnou věc“, která ho pozdravila slovy ,,salve“. Svatý muž se prý rozčílil a do přístroje uhodil tak silně, že se stroj rozpadl. Když se Albert vrátil, rozrušeně prý Tomášovi vyčetl, že zničil věc, které věnoval nejkrásnější léta svého života.

Kontakty s mimozemšťany?

Je jasné, že Albert Veliký nebyl příliš v oblibě u svých současníků. Svými znalostmi a všestranností předběhl svoji dobu. Jeho obrovské znalosti ze všech oborů nedají spát ani dnešním badatelům. Někteří novodobí badatelé jsou dokonce přesvědčeni, že byl v kontaktu s mimozemskými bytostmi, které mu tyto vědomosti mohly poskytnout.

Albert byl také autorem více než dvaceti odborných spisů, z nichž velká část jsou komentáře k dílům Aristotela. Napsal však i veterinární příručku ,,O zvířatech“, kde na svoji dobu odborně popisuje nemoci zvířat. Často byl považován za čaroděje a je mu proto připisováno i autorství alchymistických spisů, což však nebylo bezpečně prokázáno. Je však jasné, čím si vysloužil své přízvisko Magnus, čili Veliký.

Mohlo by vás ještě zajímat:  Blesk jako trest i záchrana a jak ho přivolat

Poslední zázrak

Albert Veliký zemřel 15. listopadu 1280 v Kolíně a jeho hrob se nachází v kostele sv. Ondřeje. Před svojí smrtí prý poprosil Pána Boha, aby mu potvrdil, že své znalosti používal jen pro dobro a za účelem zjištění, co dokáže lidský duch. A vymyslel to tak, že tři dny po Albertově smrti měl být jeho hrob otevřen a kdyby jeho mrtvola klečela čelem k východu, měli ostatní uznat, že nehřešil a byl spasen. Kdyby však ležela na zádech, znamenalo by to, že skončil v pekle.

Tři dny po pohřbu byl hrob otevřen a mrtvola skutečně klečela s tváří obrácenou k východu. Alberta tak začali pokládat za svatého. Prohlášen však za něj byl přesně v den výročí svého úmrtí až 15. listopadu v roce 1931.

Petr Matura

Obr.: www.opcentral.org, www.reddit.com, www.berfrois.com, wikipedia

 

 


Štítky: , , , ,

Mohlo by se vám líbit