12 záhadně zaniklých dávných civilizací. Víte, které to jsou?

Různé / Světové záhady / 17. 3. 2020

 

Dějiny znají řadu ztracených civilizací, států a národů. Jak došlo k tomu, že silné a prosperující říše náhle mizí a zanikají? Co se stalo?

Pákistán, civilizace údolí řeky Indus

Civilizace Harappa, která žila v údolí Indu, existovala před více než 4,5 tisíci lety. Po dlouhou dobu byly příběhy o této civilizaci pouhý mýtus, dokud v roce 1920 archeologové nenarazili na zříceniny starověkého města.

Stát to byl na svou dobu neuvěřitelně vyspělý. Tam, kde se nacházelo slavné město Mohendžo-Daro a Harappa, měli obyvatelé dokonce i kanalizaci. Vědci také tvrdí, že lidé té doby měli dostatek znalostí v matematice, metalurgii a dokonce věděli, jak léčit své zuby!

Tato civilizace kompletně zmizela z tváře Země 1,5 tisíce let před přelomem letopočtu. Badatelé stále spekulují o důvodech jejího zániku. Podle jedné verze národ vyhladily indoevropské kmeny, podle jiné došlo v této chvíli ke globální změně klimatu, která výrazně ovlivnila zemědělství, jediný zdroj obživy tohoto společenství.

Kambodža, Khmerská říše

V 8. století našeho letopočtu existoval na území jihovýchodní Asie jeden z nejrozvinutějších a nejsilnějších států své doby. Jeho hlavním městem bylo město Angkor. Informace o této zemi byly shromážděny doslova kousek po kousku – archeologické nálezy, skalní nápisy a dopisy čínských cestujících, kteří Khmerskou říši navštívili.

Obyvatelé této země vyznávali dvě náboženství – hinduismus a buddhismus a jejich chrámy a další náboženské budovy byli velmi bizarní. Takový je celý Angkor Vat, postavený na počest boha Višnua.

Tato civilizace existovala jen 6 století. Rozvrátily ji nemoci, neustálé útoky sousedů a vnitřní boje o trůn stejně jako potíže se zavlažováním rýžových polí, nejdůležitějšího zdroje potravy. Dnes jsou nejbližšími příbuznými Khmerů Thajci.

USA, Anasazi

„Anasazi” je jméno nejstarší civilizace typu Pueblo, která žila ve 12. století na území současných států Utah, Arizona, Nové Mexiko a Colorado. Po této civilizaci nám zůstalo mnoho zajímavých artefaktů – budovy v kaňonu Chaco z hlíny a kamene a vytesané přímo ve skalách i vícepodlažní budovy, do nichž bylo možné se dostat jen po schodech nebo po speciálních lanech. Podle archeologů Pueblané nezmizeli, prostě jen na přelomu 12. a 13. století opustili své domovy. Důvodem odchodu byly vnitřní rozbroje a spory se sousedy.

Mohlo by vás ještě zajímat:  Máme grál na dosah ruky? Možná ve Slovinsku!

Mexiko, civilizace Olméků

Tato civilizace se objevila více než 1,5 tisíce let před naším letopočtem a zůstala po ní nesmazatelná stopa v podobě obřích kamenných hlav. Civilizace Olméků byla velmi rozvinutá – byli to oni, kdo první na americkém kontinentu vynalezli písmo a kalendář. Součástí kultury tohoto národa byly také lidské oběti. Vědci kupodivu objevili existenci této rozsáhlé říše teprve v polovině 19. století.

Stále není známo, co způsobilo zánik této kultury. Možná to byl ekologický problém nebo nějaká katastrofa, například zemětřesení.

 

Kréta, Mínójská říše

Mínojská civilizace vznikla před sedmi tisíci lety a existovala do doby asi 1,5 tisíce let před naším letopočtem. Vědci objevili její stopy až na počátku 20. století, dnes už toho o ní ale víme poměrně dost, např. to, že to byla poměrně bohatá země – její obyvatelé postavili desítky paláců a dalších velkých staveb. Po několika katastrofách, jako je erupce sopky na ostrově Santorini, se budovy proměnily v trosky a obyvatelé je přestavěli.

Nejskvělejší mezi nimi je palác Knossos, který se dochoval dodnes a je skutečným archeologickým pokladem. Je přímo spjat s řeckou mytologií a slavným labyrintem, sídlem Mínotaura. Kolem roku 1450 př. n. l. přírodní katastrofa postihla Mínojskou říši ale tak silně, že ji nebylo možné zachránit a zcela zmizela.

Východní Evropa, Cucuteni-Tripolis

Zajímavý stát Cucuteni-Tripoli existoval od 5,5 do 2,5 tisíciletí před naším letopočtem v místech, kde se dnes nachází Ukrajina, Rumunsko a Moldávie. Hlavním rysem této civilizace byla tradice spalování vlastních vesnic každých 60–80 let od jejich založení. Poté obyvatelé okamžitě na pozůstatcích spálených budov postavili nová sídliště. Obyvatelé Cucuteni-Tripoli byli také šikovní řemeslníci – vytvořili úžasnou keramiku a také věděli, jak ji namalovat. Přesný důvod zmizení této kultury není znám – možná to bylo způsobeno změnou klimatu nebo se smísila s okolními civilizacemi.

Mohlo by vás ještě zajímat:  Podle posledních studií megality přišly z Bretaně. A jsou staré až 7000 let

Jordánsko, Nabatejská civilizace

Nejznámějším i nejdůležitějším pozůstatkem této tajemné civilizace je město Petra, které se nachází přímo v horách Jordánu. Dokazuje, že Nabatejci byli výborní inženýři – stavěli domy vytesané do skal a přehrady, z nichž dodávali vodu do svých měst. Žádný písemný důkaz o tomto státu se však nedochoval.

Vědci zjistili, že v roce 65 př. n. l. Římané Nabatejce napadli a jejich zemi obsadili a od té doby se jejich říše nazývala Království Arábie Petri. Po tomto vpádu existoval tento stát po další čtyři století, ale obyvatelé se z prosperujících občanů stali chudými rolníky, postupně se rozplynuli v rozptýlených osadách a nakonec své domovy opustili. Jejich někdejší území potom brzy získali Arabové.

Etiopie, Aksúm

Tato civilizace existovala od počátku 4. století na území současné Etiopie a byla aktivním účastníkem obchodních styků s Římskou říší. Aksúmská říše nebránila ve vývoji svým sousedům – její příslušníci používali abecedu, stavěli velké budovy i jiné stavby, např. se dochoval známý obelisk v Aksúmu je známý dodnes. Jako první také přijali křesťanství.

Jejich civilizace byla zničena v důsledku tlaku větší islámské říše a jejími trvalými útoky, které spolu s klimatickými výkyvy a kolapsem ekonomiky vedly k hladomoru a zániku celého státu.

USA, Cahokia

Civilizace Cahokia vznikla kolem 6. století našeho letopočtu v USA ve státě Missouri poblíž řeky Mississippi. Dědictví po něm zůstalo jen malé, neexistují o něm téměř žádné písemné prameny, ale zachovaly se nádherné, uměle vytvořené mohyly a keramické artefakty.

Jednou z největších osad této civilizace byla právě Cahokia, ve které žilo na 40 tisíc obyvatel. Ve 13. století tak byla mnohem větší a lidnatější než Londýn v téže době. O století později byla tato civilizace zničena v důsledku změny klimatu a úspěšných nájezdů sousedních kmenů.

Mohlo by vás ještě zajímat:  Záhada starověkých kachniček na vozíčku. Kultovní opeřenec, dekorace či snad „jen“ hračka?

 

Řecko, Mykénská civilizace

Po zániku Mínojské civilizace se chopili příležitosti jejich sousedé v Mykénách, kteří statečně dobývali nová území a brzy ovládli téměř celé Řecko. Artefakty, které Mykéňané vytvořili, se našly po celém Starém světě, dokonce i v Irsku.

Podle některých názorů byla Mykénská říše právě tím impériem, které válčilo s Trójou. Z dějinné scény zmizela v roce 1100 př.n.l., s největší pravděpodobností v důsledku mnoha válek, jak vnějších, tak vnitřních.

 

 

Peru, Moche

Tato civilizace existovala od 1. do 7. století našeho letopočtu a zabývala se hlavně zemědělstvím a stavbou pyramid a paláců. Její příslušníci byli dobří řemeslníci, kteří tvořili krásné předměty z keramiky. Jedním z důležitých prvků života tohoto národa byly lidské oběti. Civilizace Moche zanikla kvůli změnám klimatických podmínek, což si Mochikové vysvětlili tak, že bohové se na ně rozzlobili.

 

 

 

 

Severní Amerika, kultura Clovis

Clovis civilizace je považována za tu vůbec první, která se objevila na území Severní Ameriky, a to 11,5 tisíce let před naším letopočtem. Jejímu většímu studiu brání to, že se dochovalo jen velmi málo jejích pozůstatků – lidské ostatky, některé artefakty a kamenné čepele. Snad proto, že tato kultura zmizela náhle, buď v důsledku pádu komety a následného ochlazení, kvůli nějaké nemoci nebo prostě smíšením s dalšími přistěhovalci proudícími do Ameriky přes Beringovu úžinu.

-skm-

Obr.: archiv autora

 

 


Štítky: , ,

Mohlo by se vám líbit